top of page
Klinik Psikolog Unal Erdem Elli

Ünal Erdem Elli

Klinik Psikolog & Öğr. Gör.

Klinik Psikolog Ünal Erdem Elli, Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur. Lisans eğitiminin bir dönemini İtalya’da Torino Üniversitesi (Universita degli Studi di Torino) Psikoloji Bölümü’nde almıştır. Lisans bitirme tezi “Ergenlerde Algılanan Ebeveyn Tutumları, Kişilik Özellikleri ve Depresyon” arasındaki ilişki üzerinedir. Klinik Psikoloji alanında uzmanlık eğitimini Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı’nda 2010 yılında, “Yetişkinlerde Bağlanma Stilleri, Mizaç ve Karakter Özellikleri ile Depresyon İlişkisi” başlıklı bitirme tezi ile tamamlamış ve

 

Ege Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji uzmanlık eğitimini aldığı sırada İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Araştırma Görevlisi olarak çalıştığı sırada “Yüzsel Geribildirime Duyarlılık ve Empati”, “Örtük Yüz İfadeleri ile Empati Düzeyi Arasındaki İlişki” gibi ulusal kongrelerde sunulan öğrenci araştırmalarında mentor olarak rol almıştır. 2009 -2011 yılları arasında Katar’da uluslararası bir enerji şirketinde, şirket bünyesinde çalışan işçilerin psikolojik sağlıklılığı ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesini hedefleyen bir pozisyonda klinik psikolog olarak çalışmıştır.

 

2012 yılından itibaren İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Halen aynı üniversitede Psikoloji Bölümü öğrencilerine Klinik Psikoloji, Psikoterapi Teorileri, Kişilik Kuramları, Ergenlik Psikolojisi gibi dersleri Türkçe ve İngilizce olarak vermekte ve üniversitenin Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev yapmaktadır.

 

Çalışma alanlarının başında kaygı bozuklukları, depresyon, travma ve ilişkili bozukluklar, yeme bozuklukları ve ilişkisel problemler gelmektedir. Temel olarak Bilişsel – Davranışçı Teknikleri kullanıyor olmakla birlikte, danışanın terapiden beklentileri ve terapi sürecinin akış ve planlamasına bağlı olarak varoluşçu ve dinamik yöntemleri de kullandığı eklektik bir yaklaşımı tercih etmektedir. 

Proje ve Yayınlar;

- Mizaç ve Karakter Özellikleri ile Bağlanma ve Depresyon İlişkisi

- Ergenlerde Algılanan Ebeveyn Tutumları ve Depresyon İlişkisi (Yakın Doğu Üniversitesi Lisans Öğrencileri Kongresi’nde sunulan bildiri, 2007)

- Empati Düzeyleri ve Yüzsel Geribildirime Duyarlılık (İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2009 Ulusal Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi’nde Sunulan Araştırma Projesi)

bottom of page